Details

7 ผลงานเรื่องสั้นคัดสรรขนาดยาวของ
[7 P̄hl ngān reụ̄̀xngs̄ận khạd s̄rr k̄hnād yāw k̄hxng]

Thailand, Snph. Sci-Fi / AR Information 2005
7 ผลงานเรื่องสั้นคัดสรรขนาดยาวของ | Thailand, Snph. Sci-Fi / AR Information 2005
Click to enlarge (437x297 px)
Editor: Nxr̒ tạn, Xạng / Phrh̄m rạtn̒, Kitti
Title: 7 ผลงานเรื่องสั้นคัดสรรขนาดยาวของ
[7 P̄hl ngān reụ̄̀xngs̄ận khạd s̄rr k̄hnād yāw k̄hxng]
Type: Anthology
Country: Thailand
Publisher: Snph. Sci-Fi / AR Information
Date: 11/2005
Series: Grand Master SF
ISBN: 974-93288-5-X
Price: Baht 220
Pages: 336
Binding: paperback
Cover Art:
Note: Thai translation of the Anthology 'Grand Masters' Choice', edited by Andre Norton
This edition contains the following 1 work by Clifford D. Simak
ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ร่วง (The Autumn Land, 1971)
[Din dæn h̄æ̀ng vdū bımị̂ r̀wng]
- Story
- Thai, translated by: Sị fāy, Seīyn