Details

Czarodziejska pielgrzymka

Poland, Phantom Press 1993
Czarodziejska pielgrzymka | Poland, Phantom Press 1993 | Cover: Konczakowski, Marcin
Click to enlarge (750x475 px)
Author: Simak, Clifford D.
Title: Czarodziejska pielgrzymka
Type: Novel [Single issue]
Country: Poland
Publisher: Gdańsk: Phantom Press
Date: --/1993
Series: Fantasy & SF
ISBN: 83-7075-099-0
Price:
Pages: 224
Binding: paperback
Cover Art: Konczakowski, Marcin
This edition is a single issue of the following work by Clifford D. Simak:
Czarodziejska pielgrzymka (Enchanted Pilgrimage, 1975)
- Novel
- Polish, translated by: Kurasińska, Janina