Details

Czas jest najprostszą rzeczą

Poland, Amber 1993
Czas jest najprostszą rzeczą | Poland, Amber 1993 | Cover: Gutierrez, Alan
Click to enlarge (569x361 px)
Author: Simak, Clifford D.
Title: Czas jest najprostszą rzeczą
Type: Novel [Single issue]
Country: Poland
Publisher: Warszawa: Amber
Date: --/1993
Series: Mistrzowie SF
ISBN: 83-7082-147-2
Price:
Pages: 288
Binding: paperback
Cover Art: Gutierrez, Alan
This edition is a single issue of the following work by Clifford D. Simak:
Czas jest najprostszą rzeczą (Time is the Simplest Thing, 1961)
- Novel
- Polish, translated by: Wroczyński, Michał